Welkom

Begraafplaats Wierum, februari 2017
Begraafplaats Wierum

Welkom op de website van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Dorkwerd.

Belangrijke mededeling: vanwege de onzekerheid in verband met het coronavirus is besloten de reeds geplande Algemene Ledenvergadering van 9 april as. voorlopig uit te stellen. Berichten over een nieuwe datum volgen zodra er meer zekerheid is.

Via deze website hopen wij u een goed beeld van onze vereniging te geven. Dit proberen wij te doen door uĀ informatie te geven over het lidmaatschap, het beleid en de doelstellingen van de vereniging en de bestuursleden.

Tevens kunt u op de website de contactgegevens en relevantie nieuwsfeiten vinden.

CENTRAAL MELDNUMMER BIJ OVERLIJDEN: 06-8399 2607