De Vereniging

De vereniging is opgericht in 1931 en stelt zich sindsdien ten doel om zonder winstoogmerk voor haar ingeschreven leden een passende uitvaart te verzorgen of te laten verzorgen.

De vereniging is lid van de Federatie van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen. Voor meer informatie over de Federatie kunt u terecht op www.fedgron.nl.

De Federatie is lid van de landelijke organisatie Nardus. Voor meer informatie over Nardus kunt u terecht op www.nardus.eu.

Sinds het najaar van 2016 zijn uitvaartverenigingen erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Klik hier voor het betreffende nieuwsbericht.

2016-11-30 logo-nationale-inventaris-immaterieel-erfgoed-nederland_geknipt (1)