De Vereniging

De vereniging is opgericht in 1931 en stelde zich sindsdien ten doel om zonder winstoogmerk voor haar ingeschreven leden een passende uitvaart te verzorgen of te laten verzorgen. Sinds 1 januari 2022 is de vereniging opgegaan in de nieuwe fusievereniging Uitvaartvereniging Westkant. Zie voor meer informatie: http://www.uvwestkant.nl

Sinds het najaar van 2016 zijn uitvaartverenigingen erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Klik hier voor het betreffende nieuwsbericht.

2016-11-30 logo-nationale-inventaris-immaterieel-erfgoed-nederland_geknipt (1)