Ledeninformatie

Wat houdt het lidmaatschap van de vereniging in?

Als lid bent u in principe gehouden om de uitvaart te laten regelen door de uitvaartverzorger/-ondernemer welk aangesteld is door de vereniging en waar de vereniging een overeenkomst mee heeft.
De uitvaartverzorger/-ondernemer zal alle benodigde formaliteiten verzorgen alsmede zorgen dat de uitvaart geheel volgens de nabestaanden en/of een uitvaartwens wordt gerealiseerd.
Alle facturen van de uitvaart worden verzonden naar de penningmeester, die een totaalnota maakt voor de nabestaanden onder aftrek van de pakketwaarde (gekapitaliseerd bedrag).
Als service kan de vereniging ervoor zorgen dat eventuele overlijdenspolissen worden uitgekeerd aan de vereniging, waarvan de uitgekeerde bedragen ook van de totaalnota afgetrokken worden.
Denk bijv. aan oude polissen met een minimaal bedrag (in guldens) van een verzekeringsmaatschappij die al jaren geleden is overgenomen door een grote verzekeraar.

Klik hier voor een toelichting bij het melden van een overlijden.

Automatische incasso

Meerdere leden hebben aangegeven om de contributie automatisch te willen betalen.
Omdat dit ook een besparing van werkzaamheden voor de penningmeester is hebben we besloten om dit te gaan uitvoeren.
Dit willen we in laten gaan met ingang van 2018.
U krijgt minimaal 14 dagen van te voren bericht dat de contributie van de rekening wordt afgeschreven.
Hierbij ontvangt u eenmalig een machtigingsformulier waarbij u de vereniging machtigt om de contributie van uw rekening af te schrijven. Uiteraard hebt u altijd de mogelijkheid om de automatische incasso terug te draaien, zie daarvoor de mogelijkheden bij uw eigen bank. Dit is een automatische incasso DOOR de vereniging en niet te verwarren met een automatische betaling die u zelf bij uw bank hebt aangegeven.

Nieuwsbrieven

Wij willen de leden graag informeren over de perikelen van de vereniging. U krijgt elk jaar bij de contributienota een overzicht van de verenigingsgegevens. Nieuwsberichten vindt u ook bij de uitnodiging voor de ALV, te lezen op pagina Agenda en op de Nieuwspagina.


Lid worden?

U kunt zich aanmelden als lid van de vereniging bij het secretariaat via dorkwerd@fedgron.nl, telefoonnummer 06-46408759 of via contact (zie bovenin).
Als u ouder bent dan 18 jaar, dan dient u een inleggeld te betalen.
Hierover kan het bestuur u informeren.

Lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen van het lidmaatschap kan telefonisch, schriftelijk of via e-mail.
Het lidmaatschap eindigt per laatste datum van het betaalde contributiejaar.
In principe zult u hier een bevestiging van ontvangen.